Θέμα: Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους – εκπροσώπου Μαθητικών Κοινοτήτων στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης και συνεπής τροποποίηση της με αριθμό 192/2016 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 24/02/2017 08:19:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω0Φ6ΩΚ8-Ξ50

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη