Θέμα: Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τα περίπτερα που κληρώθηκαν για να διατεθούν στις ειδικές κατηγορίες προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 76 Ν.4257/2014
Ημ/νια: 24/02/2017 08:24:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΛΖ8ΩΚ8-1ΦΧ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη