Θέμα: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων για το οικονομικό έτος 2017
Ημ/νια: 01/12/2016 08:44:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΨΒΝΩΚ8-ΑΕΔ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη