Θέμα: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή του δικαιώματος ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2017
Ημ/νια: 30/11/2016 11:06:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω3ΗΠΩΚ8-Φ6Ν

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου



Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη
Κάντε κλικ για να ακούσετε το κείμενο!