Θέμα: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό του ημερήσιου τέλους πωλητών λαϊκών αγορών για το έτος 2017
Ημ/νια: 30/11/2016 11:24:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 693ΥΩΚ8-ΗΗΧ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη