Θέμα: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό του ττέλους διαφήμισης στο Δήμο Ξάνθης για το έτος 2017
Ημ/νια: 30/11/2016 10:50:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Ρ7ΚΩΚ8-8Δ2

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου



Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη