Θέμα: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό του ειδικού τέλους πολιτικού γάμου για το έτος 2017
Ημ/νια: 30/11/2016 10:58:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΜΙΡΩΚ8-ΔΣ6

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου



Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη