Θέμα: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2017
Ημ/νια: 29/11/2016 09:04:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΗΨΣΩΚ8-Ε6Φ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη