Θέμα: 16η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016
Ημ/νια: 23/11/2016 14:00:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Ν50ΩΚ8-1ΡΧ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη