Θέμα: Έγκριση της προσχώρησης του Δήμου Ξάνθης στους όρους και τις συμφωνίες της σύμβασης ανοιχτού καταπιστευτικού (δεσμευμένου) λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες υψηλής ανεργίας) συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων - Β’ φάση» και 14η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ξάνθης, οικονομικού έτους 2016
Ημ/νια: 23/11/2016 14:22:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω8ΧΛΩΚ8-ΓΨ8

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη