Θέμα: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & 15η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016
Ημ/νια: 23/11/2016 13:54:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Ψ8ΧΩΚ8-Υ2Γ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη