Θέμα: Έγκριση 5ου Α.Π. του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 23/11/2016 08:04:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΠΗ0ΩΚ8-Ι6Χ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη