Θέμα: Έγκριση 1ου ΣΠ της μελέτης: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»
Ημ/νια: 23/11/2016 07:49:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω4ΒΛΩΚ8-ΧΩ3

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη