Θέμα: Έγκριση 1ου ΣΠ της μελέτης: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ - ΣΤΑΤΙΚΩΝ & ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Α.Μ.Ε.Α.»
Ημ/νια: 23/11/2016 07:51:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΣ1ΡΩΚ8-Ω5Φ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου



Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη