Θέμα: Έγκριση 1ου ΣΠ της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΛΙΘΟΣΥΡΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ
Ημ/νια: 23/11/2016 07:55:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΞ6ΥΩΚ8-5Δ7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη