Θέμα: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ξάνθης έτους 2017
Ημ/νια: 18/11/2016 10:39:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΞΧΖΩΚ8-3ΥΤ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη