Θέμα: Τακτοποίηση λογαριασμών ενεργητικού της Γενικής Λογιστικής με αντίστοιχη μεταβολή του κεφαλαίου του Δήμου Ξάνθης
Ημ/νια: 17/11/2016 10:26:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 663ΛΩΚ8-ΚΥΩ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη