Θέμα: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, ημερήσιας αποζημίωσης αιρετού και καταβολής εξόδων κίνησης
Ημ/νια: 07/11/2016 13:10:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΖΠ6ΩΚ8-ΨΔΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη