Θέμα: Έγκριση παράτασης περαίωσης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΏΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ημ/νια: 07/11/2016 13:14:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΒΣΙΩΚ8-Γ0Ρ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη