Θέμα: Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης του Συμπαραστάτη του Δημότη
Ημ/νια: 07/11/2016 13:16:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω9ΖΛΩΚ8-ΚΤΒ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη