Θέμα: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας στον οικισμό Λεύκης
Ημ/νια: 03/11/2016 07:59:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΡΔΛΩΚ8-Υ7Δ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη