Θέμα: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας στην οδό Θήρας
Ημ/νια: 03/11/2016 08:00:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΒΩΑΩΚ8-Ν0Μ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη