Θέμα: Έγκριση 1ου Σ.Π. της μελέτης: «ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛEΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ημ/νια: 03/11/2016 07:30:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΔΞΦΩΚ8-ΦΝΒ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη