Θέμα: Έγκριση 3ου Α.Π. του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών οικισμού Λεύκης
Ημ/νια: 03/11/2016 07:37:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΡΜ9ΩΚ8-46Χ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη