Θέμα: Έγκριση 4ου Α.Π. του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ
Ημ/νια: 03/11/2016 07:55:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΜΗΥΩΚ8-Λ48

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη