Θέμα: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε τμήμα της οδού Κανάρη και δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Ανδ. Δημητρίου
Ημ/νια: 03/11/2016 07:57:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω3Α5ΩΚ8-5ΑΧ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη