Θέμα: Ορισμός μελών στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Ξάνθης
Ημ/νια: 06/10/2016 09:02:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΒΡ5ΩΚ8-ΝΓ1

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη