Θέμα: 12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
Ημ/νια: 06/10/2016 08:02:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Δ87ΩΚ8-6ΞΔ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη