Θέμα: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων και διέλευσης σε τμήμα της οδού Αγίου Αθανασίου
Ημ/νια: 06/10/2016 08:32:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω51ΕΩΚ8-ΘΡ8

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη