Θέμα: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων και διέλευσης σε τμήμα της οδού Αγίου Γεωργίου
Ημ/νια: 06/10/2016 08:52:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 770ΤΩΚ8-3ΧΨ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη