Θέμα: Μεταφορά Ιατροκοινωνικού Κέντρου Δροσερού (Κέντρο Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων), από το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης, στο Δήμο Ξάνθης
Ημ/νια: 06/09/2016 09:32:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΤΩ2ΩΚ8-ΘΞ6

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη