Θέμα: Έγκριση για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΜΘ 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ» με τίτλο: «Κέντρα Κοινότητας»
Ημ/νια: 06/09/2016 09:33:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Ω8ΩΩΚ8-2ΤΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη