Θέμα: Έκδοση απόφασης καταλογισμού και σύνταξη βεβαιωτικής κατάστασης κατά του Α. Ο.
Ημ/νια: 06/09/2016 09:34:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΚΙΝΩΚ8-ΚΤΓ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη