Θέμα: Διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους του Μ. Μ. του Α.
Ημ/νια: 06/09/2016 09:35:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΟΘΤΩΚ8-Γ9Ψ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη