Θέμα: Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για παραβάσεις του ΚΟΚ
Ημ/νια: 06/09/2016 09:36:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΒΖ2ΩΚ8-1ΦΡ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη