Θέμα: 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
Ημ/νια: 06/09/2016 09:37:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΥΛ2ΩΚ8-ΛΡΝ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη