Θέμα: Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση εκδηλώσεων για τον 97ο εορτασμό των Ελευθερίων Ξάνθης
Ημ/νια: 06/09/2016 09:43:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω9Λ9ΩΚ8-ΦΥ8

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη