Θέμα: Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα – φορτηγό ρυμουλκό μήκους 9,50μ και πλάτους 2,50μ στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ.45 του αγροκτήματος Πετροχώρι – Λαμπρινό
Ημ/νια: 06/09/2016 09:10:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 79Ρ3ΩΚ8-ΧΜΒ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη