Θέμα: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Ψαρρών στη Δημοτική Κοινότητα Κιμμερίων
Ημ/νια: 06/09/2016 09:14:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΝΑΨΩΚ8-ΗΧΜ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη