Θέμα: Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών για την κάλυψη των πρόσκαιρων αναγκών της Κοινωνικής Σύμπραξης Τ.Ε.Β.Α
Ημ/νια: 05/09/2016 12:06:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΝΝΛΩΚ8-Β3Ν

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη