Θέμα: Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31-12-2016, για την κάλυψη των αναγκών των Συνοδευτικών Μέτρων της Κοινωνικής Σύμπραξης Τ.Ε.Β.Α. (Κοινωνικά φροντιστήρια- ενισχυτική διδασκαλία
Ημ/νια: 05/09/2016 12:09:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΑΤ4ΩΚ8-8ΛΩ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη