×

Προειδοποίηση

Joomla\CMS\Cache\Storage\FileStorage::_deleteFolder Αποτυχία διαγραφής του 75afb6ee14c2b92ccb12396320437995-cache-page-93bfebf183f6241017563301bad4e940.php

Θέμα: Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» και τροποποίηση της με αριθμ.224/2014 προγενέστερης απόφασης
Ημ/νια: 29/07/2016 13:03:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΕΟΓΩΚ8-Σ7Γ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη