Θέμα: Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση φιλοξενίας αποστολής από τον αδελφοποιημένο Δήμο Γκίφχορν Γερμανίας
Ημ/νια: 29/07/2016 13:28:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 62Α6ΩΚ8-ΩΨ3

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη