Θέμα: Έγκριση της με αριθμό 11/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης και Θεάματος» σχετικά με την ψήφιση Έκθεσης Πεπραγμένων 2015
Ημ/νια: 29/07/2016 12:34:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΟΡΝΩΚ8-Κ5Ο

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη