Θέμα: Έγκριση της με αριθμό 12/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης και Θεάματος» σχετικά με τον απολογισμό επιχειρησιακού 2015
Ημ/νια: 29/07/2016 12:44:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Ω5ΛΩΚ8-Φ5Π

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη