Θέμα: Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα – επιβατηγό από την υπό ίδρυση εγκατάσταση καταστήματος «Καφέ – εστιατόριο ΑΕΛΙΑ» στο 1ο χλμ Ξάνθης Λάγους
Ημ/νια: 29/07/2016 12:56:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΔΑΤΩΚ8-Ω08

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη