Θέμα: Έγκριση της με αριθμό 24/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με τον οικονομικό απολογισμό Εσόδων – Εξόδων οικ. Έτους 2015
Ημ/νια: 29/07/2016 11:51:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΑ4ΔΩΚ8-ΦΚΘ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη