Θέμα: Έγκριση της με αριθμό 52/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» σχετικά με την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016
Ημ/νια: 29/07/2016 11:16:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 78ΜΥΩΚ8-ΜΕ4

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη