Θέμα: Έγκριση της με αριθμό 49/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» σχετικά με την υποβολή απολογιστικού πίνακα Εσόδων – Εξόδων οικ. Έτους 2015
Ημ/νια: 29/07/2016 11:26:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΝΙΘΩΚ8-89Ε

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη