Θέμα: Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος
Ημ/νια: 29/07/2016 10:55:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΤΣ0ΩΚ8-ΘΚ0

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη